Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO), informuję, że :


| 1 | Administratorem danych osobowych jest Małgorzata Rudek prowadząca firmę pod nazwą Nieruchomości MAGO Małgorzata Rudek  z siedzibą przy ul. Zagórskiej 91  (wejście z parkingu Biedronki ) 42-680 Tarnowskie Góry  (“Administrator”), z którą można się skontaktować przez adres m.rudek@nieruchomosci-mago.pl


| 2 | Dane osobowe będą przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na Pani/Pana zapytanie oraz dla celów marketingowych i analitycznych. 


| 3 |  Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes Administratora, polegający na obsłudze korespondencji oraz prowadzeniu marketingu bezpośredniego ,usług własnych, w tym dla celów analitycznych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). 


| 4 | Dostęp do Pani/Pana danych mają nasi pracownicy, oraz podmioty świadczące usługi na naszą rzecz (tj. usługi IT i wsparcia technicznego) w zakresie koniecznym w celu obsługi korespondencji. 


| 5 | Państwa dane będą przechowywane przez okres niezbędny do rozpatrzenia zapytania lub wniesienia sprzeciwu, a w zakresie wyrażonej zgody z art. 172 Prawa telekomunikacyjnego – do czasu jej wycofania, a w zakresie, w jakim komunikacja następuje w ramach umowy – do czasu zakończenia jej wykonywania oraz upływu okresu przedawnienia ewentualnych roszczeń umownych. 


| 6 | Przysługuje Pani/Panu prawo do: (a) żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych, (b) wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją, (c) wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.


| 7 | Podanie danych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie będzie skutkowało brakiem możliwości udzielenia odpowiedzi na Pani/Pana wiadomość. Wyrażenie zgody jest dobrowolne. 


| 8 | Dane osobowe nie będą wykorzystywane do podejmowania zautomatyzowanych decyzji, w tym profilowania.